nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Nynorsk.no i landsmøtemodus

Publisert March 21, 2012

Gode lesar! Denne helga skipar Norsk Målungdom til landsmøte på Voss, med førebuande landsstyremøte på torsdagen. Måndag og tysdag har alt gått med til dei siste førebuingane, og i morgon skal «landsmøtelasset» fraktast over fjellet. Me har difor ikkje kapasitet til å halda nynorsk.no oppdatert denne veka.

Me vonar du har forståing for dette, og at du kjem tilbake neste veke, når me vonleg er i normalt gjenge igjen. I mellomtida kan du fylgja NMU-landsmøtet på Twitter: #nmulm

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.