nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Krev fleire læreplanar på nynorsk

Publisert March 27, 2012

– Vi meiner at me nå må nytta høvet til å styrkja nynorskdelen i LK06. Språket i læreplanen for dette nye faget, valfag, bør derfor vera nynorsk, skriv Suldal Utdanningsforbund.

Les meir hjå Utdanning

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.