nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Meir nynorsk vaksenopplæring

Publisert March 27, 2012

Tidlegare har det skorta mykje på nynorsk opplæringsmateriell for vaksne innvandrarar. Framleis er utvalet på bokmål betre, men det går stadig framover med nynorskmateriellet.

Les meir hjå LNK

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.