nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

FrP-ar står på nynorskkrava

Publisert March 29, 2012

Stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen meiner det må leggjast meir til rette for at folk skal kunna og vilja bruka nynorsk.

Les meir hjå LNK

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.