nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Søkjer sidemålsfritak utan grunn

Publisert April 18, 2012

– Vi som lokalpolitikarar kjempe for å få det til på lokalt plan, seier Høgre-politikar Christopher Wand, som har søkt om valfritt sidemål i Buskerud – utan grunngjeving.

Les meir hjå Noregs Mållag

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.