nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Oppsiktsvekkjande nynorsktal

Publisert April 20, 2012

Hordaland fylkeskommune har presentert svært oppsiktsvekkjande tal om nedgangen i talet på nynorskelevar i fylket. Ifylgje fylkeskommunen byter to av tre nynorskelevar i Hordaland til bokmål.

Les meir hjå Bergens Tidende

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.