nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Skandaletal i Hordaland

Publisert April 23, 2012

– Skandale, seier høgskulelektor Hege Myklebust om at elevar i Hordaland vert automatisk oppførde som bokmålselevar. Dei oppsiktsvekkjande svake nynorsktala frå Hordaland fylkeskommune i førre veke, viser seg dimed å vera svært overdrivne.

Les meir hjå Framtida.no

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.