nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

– Lærarane er nøkkelen

Publisert April 25, 2012

Erfaringane frå sidemålsopplæring i Finland viser at det er lærarane som er nøkkelen til gode haldningar hjå elevane. Det meiner forskaren Hanna Lethi-Eklund.

Les meir hjå Noregs Mållag

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.