nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Låttevekkjande skjemaspråk

Publisert April 25, 2012

Skjemaspråket i den nynorske utgåva av Vegvesenet sin lækjarattest, vekkjer mykje lått mellom lækjarar i Sogn og Fjordane. No vert skjemaet gjennomgått på nytt.

Les meir hjå NRK Sogn og fjordane

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.