nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

– Kognitive fordelar med nynorsk?

Publisert May 22, 2012

– Kanskje blir svaret at det ikkje kan påvisast nokon korrelasjonar mellom nynorsk oppvekst og kognitiv utvikling. Men [det er] ein del haldepunkt for å tru at det KAN vera det. Og dersom det viser seg å faktisk vera det, er det naturleg nok av interesse langt ut over vår heimlege språksituasjon og sidemålsdebatt, skriv språkforskar Øystein Vangsnes.

Les meir hjå forskning.no

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.