nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Vil ha ekstra nynorskpoeng

Publisert May 22, 2012

– Riksmålsforbundet og andre som seier dei vil ha like vilkår for nynorsk- og bokmålselevar bør difor støtte Kunnskapsministeren sitt framlegg om ekstrapoeng for nynorsk hovudmål, skriv Håvard Øvregård, leiar i Noregs Mållag.

Les meir hjå Tidens Krav

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.