nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Vil styrkja sidemålet

Publisert May 22, 2012

Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Sogn og Fjordane har vedteke ei fråsegn der dei mellom anna går inn for å styrkja sidemålsopplæringa.

Les meir hjå Utdanning

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.