nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Bokmålet sigra i Valdres

Publisert May 24, 2012

Drygt 500 av til saman 5000 røysteføre tok turen for å røysta i skulemålsvalet i Nord-Aurdal i Valdres. Resultatet vart klårt fleirtal for bokmål.

Les meir hjå Valdres.no

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.