Fagdag:

Sverre Fehn og museumsarkitektur

Fredag 30. august kl. 09.00-15.00

Bilete av Per Olaf Fjeld
Arkitekt og professor Per Olaf Fjeld som har skreve fleire bøker om Fehn.

Vi markerer at det er 100 år sidan Sverre Fehn vart fødd med ein fagdag om arkitekturen hans. Det vert innlegg frå arkitekt og professor Per Olaf Fjeld som har skrive fleire bøker om Fehn. Arkitekt Henrik Hille, som arbeidde med Fehn under bygginga av Aasentunet, vil fortelje om dette. I tillegg vert det panelsamtale med tilsette frå fleire museum teikna av Fehn. 

Program
09.00–09:30: Kaffi og noko å bite i 

09:30–10.30: Per Olaf Fjeld
 
Sverre Fehn – Arkitektur: Eit bindeledd mellom natur, menneske og kultur 

10.45–11.45: Henrik Hille 
Samarbeidet med Sverre Fehn om bygginga av Aasentunet.

12.00–13.30: Lunsj og omvising 

13.30–14.30: Korleis fungerer bygga til Fehn som museum og arbeidsplass? 
Panelsamtale med: 
Hilde Bergebakken, Huset Aukrust 
Per Øyvind Riise, Storhamarlåven 
Gaute Øvereng, Aasentunet 
Gitte Langlo, leiar i Møre og Romsdal Arkitektforeining 
Samtaleleiar: Perann Sylvia Stokke, Arkitekturhistoriker, fagrådgiver i Norske arkitekters landsforbund 

14.30–15.00: Film om Fehn og avslutning 

Type:
Fagdag

Tid:
Fredag 30. august kl. 09.00-15.00

Stad:
Aasentunet