Klodeklubben og julemysteriet: Forfattarbesøk og joleverkstad

26. november, kl. 13.00, Haugesenteret

Boka Klodeklubben og julemysteriet av Ruth Lillegraven

Forfattar Ruth Lillegraven kjem på besøk for å lesa om Klodeklubben og julemysteriet. Me samlast til joleverkstad i Poesiverkstaden etterpå.

Fri inngang

Type:
Forfattarbesøk og joleverkstad

Tid:
26. november, kl. 13.00

Stad:
Haugesenteret

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre