Lesestund: Ulla

1.  oktober, kl. 12.00, Haugesenteret

Boka Ulla av Anna R. Folkestad
Ulla / Samlaget

Sauen Ulla er kjempegod på å gøyma seg, men vennene hennar er ikkje så god på å finna ho. Ein dag dei leikar gøymsel forsvinn vennene og Ulla må finna dei att. På vegen møter ho mange andre dyr.
Ulla er ei morosam og fin forteljing om flokk og fellesskap.

Høver for born i alderen 3-6 år. Fri inngang.

Type:
Lesestund

Tid:
1. oktober, kl. 12.00

Stad:
Haugesenteret

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre