Blomster & Bureau kuraterer litterær samtale

10. september, kl. 14.00, Syse Gard

Logoen til Blomster & Bureau
Blomster & Bureau

Me har invitert skrivekollektivet og småforlaget Blomster & Bureau til årets festival. Kollektivet står bak ei rekkje trykksaker, ein podcast og eit orakel. Ja, du las rett. I Ulvik vil Eli Fossdal Vaage samtala med poetane Aina Villanger, Priya Bains og Karoline Brændjord om festivaltema fri.

Type:
Samtale

Tid:
10. september, kl. 14.00

Stad:
Syse Gard

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre