Festivalopning

9. september, kl. 18.00, Kongressen, Brakanes Hotel

Festivalmotiv av Frode Halvorsen

Opningstale ved Einar Økland.
Musikalsk innslag ved Annlaug Børsheim.
Lesing ved festivalpoetar.
Utdeling av Olav H. Hauge-stipendet for unge diktarar 2022

Type:
Festivalopning

Tid:
9. september, kl. 18.00

Stad:
Kongressen, Brakanes Hotel

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre