Kveldskviss om forfattarskapen og livet til Olav H. Hauge

10. september, kl. 21.30, Festivalkro, Elvatun

Illustrasjonsbilete til Kveldskviss
Illustrasjonsbilete. Foto: Haugesenteret

Medikus Libri frå Klok på bok-spalta i Dag og Tid har kvessa kvisspennen og kjem på besøk i festivalkroa. Er du klar?  

Fine premiar frå Dag og Tid til vinnarane.

Type:
Kviss

Tid:
10. september, kl. 21.30

Stad:
Festivalkro, Elvatun

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre