Langlesing av Hauge: Spør vinden

10. september, kl. 15.00, Lekve Gard

Bilete av Odveig Klyve
Odveig Klyve. Foto: Tove Elin Berg.

Odveig Klyve les Hauge-samlinga Spør vinden frå 1971.

Type:
Høgtlesing

Tid:
10. september, kl. 15.00

Stad:
Lekve Gard

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre