Langlesing av Hauge: Under bergfallet

11. september, kl. 13.00, Haugesenteret

Bilete av Aina Villanger
Aina Villanger. Foto: Baard Henriksen

Aina Villanger les Hauge si diktsamling Under bergfallet frå 1951.

Type:
Høgtlesing

Tid:
11. september, kl. 13.00

Stad:
Haugesenteret

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre