Lesing ut frå festivaltema

11. september, kl. 11.00, Fjordsalongen, Brakanes Hotel

Lesing ut frå tema ved festivalpoetane Jo Eggen, Karoline Brændjord og Morten Langeland.

Type:
Høgtlesing

Tid:
11. september, kl. 11.00

Stad:
Fjordsalongen, Brakanes Hotel

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre