Lyrisk førespel

9. september, kl. 16.30, Strand Fjordhotel

Poetane Morten Langeland og Jonathan August Lengali fyrer opp festivalstemninga med diktlesing ved fjorden.

Type:
Høgtlesing

Tid:
9. september, kl. 16.30

Stad:
Strand Fjordhotel

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre