Med Økland og Hauge i eplehagen

10. september, kl. 14.00, Rossvoll

Program med Einar Økland, Nils-Erik Kvamme, Annlaug Børsheim og Mari Skeie Ljones.
Programleiar er Torbjørn Ljones.
Utdeling av Amboltprisen 2022.

Venelaget Olav H. Hauge er arrangør.  

Type:
Samtale, musikk og prisutdeling

Tid:
10. september, kl. 14.00

Stad:
Rossvoll

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre