Ny duk

9. september, kl. 19.00, Fjordsalongen, Brakanes Hotel

Bilete av skrivebordet til Hauge på Rossvoll
Skrivebordet til Hauge på Rossvoll. Foto: Agurtxane Concellon

Møte med vinnaren av Olav H. Hauge-stipendet for unge diktarar 2022.

Ny gul duk på bordet.
Og nye kvite ark!
Her må då ordi koma,
her som er so fin duk
og so fint papir!

Slik står det i Hauge-diktet «Ny duk» frå diktsamlinga Janglestrå.

Er det slik for årets stipendvinnar? Kjem ordi og dikta til ein, berre ein har ny duk og fine papir? Vinnaren av årets Olav H. Hauge-stipend for unge diktarar fortel litt om eiga skriving og korleis skrivinga starta. Vinnaren vil også lese frå sine diktsamlingar.

Type:
Lesing

Tid:
9. september, kl. 19.00

Stad:
Fjordsalongen, Brakanes Hotel

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre