Om ein plass fanst, som me ikkje veit om

11. september, kl. 11.00, Haugesenteret

Ein samtale om skapande og transformerande krefter i poesien.

Professor Ingrid Nielsen i samtale med lyrikarane Steinar Opstad og Kristin Berget.

Type:
Samtale

Tid:
11. september, kl. 11.00

Stad:
Haugesenteret

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre