Open mikrofon

9. september, kl. 22.00, Elvatun

Bilete av ein mikrofon
Illustrasjonsbilete. Foto: iStockphoto

Studentar frå Skrivekunstakademiet i Bergen er på besøk i festivalkroa.

Kveik Brygghus serverer lokal drykk og Slow Food Hardanger har nattmat på lur for småsvoltne festivalmagar.

Type:
Open mikrofon

Tid:
9. september, kl. 22.00

Stad:
Elvatun

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre