Poesien er fri - poetisk festkveld

10. september, 20.00, Elvatun 

Kor ofte ser ein ikkje at ordi snur seg som krystallar, og gjev brått ei uventa ny meining!
– Olav H. Hauge

Poetisk festkveld med poetane Priya Bains, Jonathan August Lengali, Karoline Marie Brændjord, Aina Villanger, Kristin Berget, Marry Áilonieida Somby Mari og Steinar Opstad.

Type:
samtale 

Tid:
10. september kl. 20.00

Stad:
Elvatun 

 

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre