Unge lovande

10. september, kl. 11.30, Fjordsalongen, Brakanes Hotel

Illustrasjonsbilete til Unge lovande
Illustrasjonsbilete. Foto: Haugesenteret.

Studentar frå Skrivekunstakademiet i Bergen les frå skrivebøkene sine.

Akademileiar og forfattar Sivert N. Nesbø losar oss gjennom og presenterer dei unge lovande til eit nysgjerrig festivalpublikum.

Type:
Høgtlesing

Tid:
10.september, kl. 11.30

Stad:
Fjordsalongen, Brakanes Hotel

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre