Nei! sa veslemonster

Dette er ei bok om det å vere stor sjølv om ein er liten.

Formidlar ved Haugesenteret les her om Veslemonster og Storemonster som er gode vener, men av og til er det ikkje så lett å være liten.

Storemonster skal alltid bestemme. Og så lyg han. Og så hermar han. Veslemonster veit ikkje kva han skal gjere. Mest av alt har han berre lyst å rope NEI!!

Nei! sa Veslemonster

Forfattarar: Kalle Güettler / Rakel Helmsdal / Áslaug Jónsdottir


Illustrasjon: Áslaug Jónsdottir

Omsetjing: Tove Bakke

Skald 2011

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre