Aleine saman – korona og kulturen

Tove Bakke og Ragnar Hovland

TOVE BAKKE, les dikt av den portugisiske forfattaren Sophia de Mello Breyner Andresen, som ho har gjendikta i boka Sjøfarar. Boka kom ut i 1999 i serien Stemmens kontinent frå Cappelen forlag, som presenterer internasjonale, kvinnelege lyrikarar frå det siste århundret.

© Tove Bakke (2020)

Nyinnspeling av «Mitt piano»

Finst originalt på albumet Dei Nye Kapellanane – Living next door to Alice Cooper (1999)

© Ragnar Hovland (2020)

Tove Bakke og Ragnar Hovland. Foto: Saied Sharifi

Tove Bakke (f. 1954) er omsetjar og gjendiktar av om lag 60 bøker og skodespel. Ho har med anna omsett bøkene til Anna Gavalda til nynorsk.

Les meir på:

Ragnar Hovland (f. 1952) er ein forfattar og omsetjar som har skapt eit tekstunivers der det konkrete og det mytiske, det kvardagslege og det absurde vert kopla saman.

Les meir på:

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre