Historisk arkiv for Ivar Aasen-året 1996

Ivar Aasen, Nynorsk i bruk, Aasentunet

Gitt av stiftinga Ivar Aasen-året til Nynorsk kultursentrum i 1997.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre