Historisk arkiv for Ivar Aasen-året 1996

Ivar Aasen, Nynorsk i bruk, Aasentunet

Gitt av stiftinga Ivar Aasen-året til Nynorsk kultursentrum i 1997.