Hovdebygda Ungdomslag

Nynorsk i bruk, Aasentunet

Samlinga blei gitt som deponi ved opninga 22.6.2000, og omfattar sju protokollar med dei handskrivne lagsblada Symra og Ervingen 1908–67.