Bind deg ein blomekrans

Bind deg ein blomekrans,
kom så til leik og dans,
fela ho læt no så vakkert i lund.
/: Sit ikkje stur og tung, syn at du og er ung,
veks fri som fagre lyng, dans no og syng. :/

Folkevise

Kjelde
Frå Norsk sangbok, Oslo 1998