Med blikk for republikk

Då Noreg igjen fekk ein eigen kongefamilie i 1905, skjedde det ikkje utan motstand i folket.

Republikanske røyster hadde i fleire tiår teke til orde for ein president, og i tida fram mot folkerøystinga i november 1905 intensiverte denne debatten seg. Fleire målfolk var blant dei mest aktive debattantane på republikksida.

Folkerøystinga gav eit klart fleirtal for kongedøme, og debatten om statsform blei lagt død for lang tid framover. Frå tid til annan dukkar likevel debatten opp att, men ikkje med nok kraft til at kongehuset er trua. 

Utstillinga ser på korleis det har vore å vere republikanar i Noreg i tida etter 1905. Etter det vi veit, er dette den einaste utstillinga som er laga om republikanarar i jubileumsåret.

Utstillinga er produsert med tilskot frå Hundreårsmarkeringa Noreg 2005.

Kurator:
Eirik Helleve, Kirsti Langstøyl, Svein Arne Myhren, Ottar Grepstad

Samarbeidspartnarar:
Aina Griffin (formgiving), Colormaster (produksjon), Hundreårsmarkeringa Noreg 2005 (produksjonsstøtte)

Storleik (ferdig montert):
Utstillinga inneheld plansjar i storleik 50 x 50 cm (12 stk) og tittelbanner 70 x 200 cm (2 stk)

Vi låner gjerne ut utstillingar til bibliotek, museum, skular, kulturhus og andre som ønskjer ei utstilling om språk og litteratur.

Sjølve utstillinga er gratis å låne, men de må betale returfrakt. De kan også finne ein ny aktør å sende vidare til så kan vi gjere vidare avtale.

For å tinge utstillinga, send ein e-post til: post@nynorsk.no