ARENAENE VÅRE

NYTT FRÅ NYNORSK KULTURSENTRUM

Bilete av Per Magnus Finnanger Sandsmark

Kommunerekord for Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur, var i 2022 til stades i 104 kommunar. – Med arrangement og utstillingar for barn og vaksne frå Lillesand i sør til Alta i nord, er me med på å spreie nynorsk for hovud og hjarte til heile landet, seier direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Les meir

AKTUELLE PROSJEKT

Skeiv litteraturfest

I 2022 er det 50 år sidan kjærleik mellom likekjønna vart avkriminalisert i Noreg. Nynorsk kultursentrum ynskjer å feire dette gjennom å formidle skeiv litteratur, det skeive i litteraturen og litteraturens kraft og potensiale for oss som samfunn og medmenneske.

Litteraturen er ei sterk uttrykksform som kan bidra til å bringe fram forteljingar om skeive og seksuelle minoritetar for ålmenta og såleis skape og forsterke forståing for situasjonen til dei ulike gruppene i storsamfunnet. Difor har vi bedt forfattarar med ulik bakgrunn, ståstad og legning om å skrive nye tekstar om dette temaet for oss. 

Illustrasjon av med hender til Skeivt Kulturår 2022
Skeivt kulturår 2022. Design: Matric

Museumsbutikken

På Handlenett.no kan du kjøpe gåver og bøker til deg og dine.

Ivar Aasen-boksar
frå kr 169,-

Bokstøtte A.O. Vinje i metallkr 229,-

Turkopp Hauge
kr 269,-