Nytt frå Vinjesenteret

Minnerike litteraturdagar i Vinje

Eit begeistra publikum fekk med seg eit variert og innhaldsrikt program under Litteraturdagane. Temaet for årets litteraturdagar var «Motkultur», og dette viste godt att både i programmet og i valet av utøvarar for festivalen.

Les meir
Bilete frå Litteraturdagane 2022.

Det er igjen klart for Litteraturdagane i Vinje

– Vi har eit innhaldsrikt og spennande program som ligg klart, der «Motkultur» går som ein raud tråd gjennom heile festivalen. Vi vil rette særleg fokus på motmakt og nynorsk presse, seier vertskaps- og programansvarleg ved Vinjesenteret Ingebjørg Nestestog Edland.

Les meir
Bilete av ein formidlar ved Vinjesenteret som les for barn.

Toppkarakterar for Nynorsk kultursentrum i museumsvurderinga for 2022

Nynorsk kultursentrum får toppkarakter på alle punkt i Kulturdirektoratet si vurdering av musea i Noreg i 2022. – Dette viser at det gode og systematiske arbeidet dei tilsette gjer, blir lagt merke til. Slike resultat kan vi berre oppnå med tilsette med stort engasjement, vilje til å løyse utfordringar og solid kunnskap, seier konstituert direktør Gaute Øvereng.

Les meir

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre