Arrangement Haugesenteret

Oversikt over arrangement i regi av Haugesenteret, inkludert arrangement i samband med Poesifestivalen. Sjå Opningstider og prisar for informasjon om billettar til utstillinga.

Ingen arrangement

26. november
kl. 13.00
HAUGESENTERET

Forfattar Ruth Lillegraven kjem på besøk for å lesa om Klodeklubben og julemysteriet. Me samlast til joleverkstad i Poesiverkstaden etterpå.

Fri inngang

Les meir om arrangementet

 

9. desember
kl. 19.00
ULVIK KYRKJE

Marit Karlberg, Frank Henrik Rolland og Sigbjørn Apeland inviterer til konsert med nokre av dei gamle og gløymde, men vakre og særprega melodiane til advents- og jolesalmane i songtradisjonen i Valdres.

Les meir om arrangementet