Arrangement Haugesenteret

Oversikt over arrangement i regi av Haugesenteret, inkludert arrangement i samband med Poesifestivalen. Sjå Opningstider og prisar for informasjon om billettar til utstillinga.

Fleire arrangement kjem til hausten

7. oktober
kl. 12.00
HAUGESENTERET

Haugesenteret inviterer små og store til høgtlesing av Marianne Gretteberg Engedal si nyaste bok, «Verdas rikaste tjuv», om Kjell – guten som ikkje vil vera tjuv. Dette er den tredje boka i serien om Kjell og tjuvefamilien hans. Det er vår eigen formidlar Anja som les høgt medan ho viser boka på storskjerm.

Les meir om arrangementet

4. november
kl. 12.00
HAUGESENTERET

Haugesenteret inviterer til poetisk musikkteater!

Me får besøk av folkemusikar Annlaug Børsheim og skodespelar Vibeke Flesland Havre, som vil ta oss med inn i ei verd der pappfigurar får liv, kleshengarar vert til fjell og pappøskja ikkje lenger er ei vanleg pappøskje.

Les meir om arrangementet

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre