Kontakt oss

Generell informasjon

Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur 
Indrehovdevegen 176, 6160 Hovdebygda 

Sentralbord: 70 04 75 70
post@nynorsk.no

Fakturaadresse
EHF 976 013 263
faktura@nynorsk.no

Aasentunet, Ørsta  
Indrehovdevegen 176, 6160 Hovdebygda  
Praktisk info om besøk ved Aasentunet

Haugesenteret, Ulvik  
Promenaden 7, 5730 Ulvik  
Praktisk info om besøk ved Haugesenteret

Vinjesenteret, Vinje  
Vinjevegen 1441, 3890 Vinje  
Praktisk info om besøk ved Vinjesenteret

Presse

Omvisingar for grupper, skular eller barnehagar

Aasentunet i Ørsta
ida.kornberg@nynorsk.no  

Vinjesenteret i Vinje

ingebjørg.nestestog.edland@nynorsk.no

Haugesenteret i Ulvik
jorid.lekve.eide@nynorsk.no

Utleige av Aasentunet 

Arrangement og turnear utanom arenaene våre 

Den kulturelle skulesekken   

Vandreutstillingar 

Nettbutikk og marknadsføring   

Arkiv, bibliotek og museumssamlingar 

Våre avdelingar og seksjonar

Våre avdelingar og seksjonar

Direktør 

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Avdeling for fellesfunksjonar 

Fellesfunksjonane forvaltar økonomi, administrasjon, drift, kommunikasjon og digital formidling. Dette inkluderer koordinering av butikkdrift, nettsider og sosiale medium og ansvaret for bygg og eigedom i Aasentunet.

Kontorstader: Vinjesenteret og Aasentunet

Avdeling for formidling

Formidlingsavdelinga arbeider med formidling på turné, med vandreutstillingar og ved arenaene og festivalane våre (Haugesenteret og Poesifestivalen i Ulvik, Vinjesenteret og Litteraturdagane i Vinje og Aasentunet og Festspela i Ørsta og Volda). Avdelinga koordinerer også internasjonalt samarbeid, arbeidet med Den kulturelle skulesekken og samarbeid med folkebibliotek.

Kontorstader: Haugesenteret, Vinjesenteret, Vinje og Aasentunet 

Avdeling for forsking og samling

Forskings- og samlingsavdelinga forvaltar samlingane, driv forsking og dokumentasjonsarbeid og samarbeider med formidlingsavdelinga og kommunikasjon om formidling av nynorsk skriftkultur på ulike flater.

Kontorstader: Haugesenteret, Vinjesenteret og Aasentunet 

Per Magnus F. Sandsmark

Direktør

70 04 75 75 / 90 81 21 96
per.magnus.f.sandsmark@nynorsk.no

Master i kulturhistorie og museologi (2014)
Forskarprofil

• Strategi, utvikling og leiing
• Forsking, samling og utstilling
• Politikkutvikling og politisk påverknad
• Styret og rådet i Nynorsk kultursentrum
• Nynorsk forum
• Samarbeid og samarbeidsprosjekt

Per Magnus Finnanger Sandsmark har frå 2018 vore direktør i Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur. Han har arbeidd i stiftinga frå 2015 som formidlar, festivalprodusent og leksikonredaktør. Kulturvitaren har også arbeidd med politikk, og har røynsle frå både kommunestyre, fylkesting og som politisk rådgivar på Stortinget. Han har vore gjesteførelesar ved kulturstudia ved Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Søraust-Noreg. Han er for tida rådsmedlem i Det Norske Samlaget og styremedlem ved Kunsthøgskolen i Oslo og Musikkselskapet Harmonien i Bergen.

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Fellesfunksjonar

Avdelinga forvaltar fellestenester på vegner av heile organisasjonen og på tvers av avdelingar. Avdelinga har to seksjonar: administrasjon og drift og kommunikasjon og digital formidling. Den siste seksjonen har også ansvar for overordna butikkdrift og vareinnkjøp.

Økonomi, administrasjon og drift

Bilete av Gaute Øvereng

Gaute Øvereng

Administrasjonssjef

70 04 75 78 / 47 33 41 44
gaute.overeng@nynorsk.no

•  Økonomi, budsjettering, rapportering, søknader
•  Personalforvaltning, forsikringar, løn, pensjon, HMS
•  IT-drift, telefoni
•  Klima- og miljøtiltak i organisasjonen
•  Ledige stillingar 

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Oddny Nupen Aarflot

Oddny Nupen Aarflot

Administrasjonssekretær

•  Post, internarkiv og journalføring
•  Reiser og avtalar, utøvarar
•  Praktisk arbeid for styret og rådet
•  Frivillige ved Festspela
•  Hovudverneombod
•  Personalforvaltning

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Sigbjørn Mork

Sigbjørn Mork

Driftsansvarleg

70 04 75 77 / 99 54 06 72
sigbjorn.mork@nynorsk.no

• Byggteknisk drift, Aasentunet
• Vedlikehald og drift, kulturhistoriske bygningar
• Praktisk tilrettelegging, arrangement og utleige
•  IKT-drift

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Janne Driveklepp Semb

Janne Driveklepp Semb

Økonimisekretær

•  Fakturahandtering

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Kommunikasjon og digital formidling

Seksjonen har ansvar for ekstern kommunikasjon, marknadsføring, butikkdrift, språkrøkt og digitalformidling. Seksjonen har tilsette i Ørsta og Vinje.

Bilete av Maria Fet

Maria Fet

Kommunikasjonsrådgivar

98 02 19 48
maria.fet@nynorsk.no

•  Pressekontakt
•  Annonsering og marknadsføring av arenaer, arrangement og stiftinga
•  Innhald på nettsider og sosiale medium
•  Kommunikasjon
•  Merkevarearbeid

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Anders Kalvatn

Salsansvarleg

•  Vareinnkjøp og lager for museumsbutikkane
•  Teknisk drift for nettstad
•  Nettbutikk
•  Produktutvikling
•  Annonsering

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Mari Tveiti

Digitalformidlar

•  Innhald på nettsider og sosiale medium
•  Digitalt innhald til utstillingar
•  D
igital formidling av samlingar og forsking 

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Formidling

Formidlingsavdelinga arbeider med formidling på turné, med vandreutstillingar og ved arenaene og festivalane våre (Haugesenteret og Poesifestivalen i Ulvik, Vinjesenteret og Litteraturdagane i Vinje og Aasentunet og Festspela i Ørsta og Volda). Avdelinga koordinerer også internasjonalt samarbeid, arbeidet med Den kulturelle skulesekken og samarbeid med folkebibliotek.

Vi er delt i
•  Nasjonale funksjonar
•  Haugesenteret og Poesifestivalen
•  Vinjesenteret og Litteraturdagan
•  Aasentunet og Festspela

Nasjonal formidling

Bilete av Tone Slenes

Tone Slenes

Formidlingsleiar

70 04 75 93 / 91 51 88 22
tone.slenes@nynorsk.no

•  Leiing, utvikling, strategi og prosjekt
•  Den kulturelle skulesekken
•  International network of language museums
•  EØS-prosjekt i Latvia
•  LeseDIGG

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Kim Åge Furuhaug.

Kim Åge Furuhaug

Produsent

•  Litteraturhus i Møre og Romsdal
•  Turnear til folkebibliotek
•  Nynorske pilotbibliotek

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Drifa Gudmundsdottir

Barne- og ungdomsormidlar

•  Den kulturelle skulesekken
•  Lurivar.no (innhald)
•  Turnear og innhald for barn og ungdom
•  Vandreutstillingar for barn og ungdom

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Bilete av Kristin Persson

Kristin Person

Utstillingsansvarleg

•  Vandreutstillingar, administrasjon, bestilling, turnear
•  Utvikling av nye vandreutstillingar

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Bilete av Anja Haugland Svingen

Anja Haugland Svingen

Formidlar

51 11 53 32 / 92 60 63 45
anja.haugland.svingen@nynorsk.no

•  Turnear og arrangement

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Haugesenteret og Poesifestivalen i Ulvik

Bilete av Geir Netland

Geir Netland

Arenaleiar

51 11 53 30 / 90 03 82 86
geir.netland@nynorsk.no

•  Leiing, utvikling, strategi og prosjekt
•  Program, Poesifestivalen
•  Sponsorar og gåver
•  Samarbeid med Olav H. Hauge-stiftinga
•  Samarbeid med Venelaget Olav H. Hauge
•  Cittaslow Ulvik

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Bilete av Jorid Lekve Eide

Jorid Lekve Eide

Vertskaps- og programansvarleg

56 52 70 70 / 41 04 44 49
jorid.lekve.eide@nynorsk.no

•  Butikken, Haugesenteret
•  Gruppebestillingar, Haugesenteret
•  Billettar, Haugesenteret og Poesifestivalen
•  Arrangement, Haugesenteret
•  Program, Poesifestivalen
•  Frivillige, Poesifestivalen

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Bilete av Anja Haugland Svingen

Anja Haugland Svingen

Formidlar

51 11 53 32 / 92 60 63 45
anja.haugland.svingen@nynorsk.no

•  Skule- og barnehagebesøk
•  Formidling til grupper
•  Utstillingar

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Ivar Bu Larssen

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Mari Li Hjartnes

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Gard V. Netland

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Vinjesenteret og Litteraturdagane

Bilete av Petra Helgesen

Petra Helgesen

Arenaleiar

•  Leiing, utvikling, strategi og prosjekt
•  Program, Litteraturdagane
•  Sponsorar og gåver
•  Tilbodet ved Vinjesenteret
•  Tilbodet ved Vinjestoga
•  Samarbeid med Vener av Vinjesenteret

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Bilete av Ingebjørg Nestestog Edland

Ingebjørg Nestestog Edland

Vertskaps- og programansvarleg

•  Butikk og kaffitilbod, Vinjesenteret
•  Gruppebestillingar, Vinjesenteret
•  Billettar, Vinjesenteret og Litteraturdagane
•  Arrangement, Vinjesenteret

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Bilete av Kristin Persson

Kristin Person

Utstillingsansvarleg

•  Skule- og barnehagebesøk
•  Formidling til grupper
•  Utstillingar

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Vigdis Kaasa

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Nora Nessæther

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Anne T. Romtveit

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Åsne Vesaas

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Aasentunet og Festspela i Ørsta

Bilete av Tone Slenes

Tone Slenes

Arenaleiar

70 04 75 93 / 91 51 88 22
tone.slenes@nynorsk.no

•  Leiing, utvikling, strategi og prosjekt
•  Program, Festspela
•  Sponsorar og gåver
•  Tilbodet ved Aasentunet

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Kim Åge Furuhaug.

Kim Åge Furuhaug

Produsent

•  Kulturprogram Aasentunet
•  Program Festspela

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Siri Beate Gjerde

Siri Beate Gjerde

Bibliotekar

• Utstillingar
•  Arrangement
•  Utvikling av kafétilbod

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Ida Karin Aarflot Kornberg

Ida Karin Aarflot Kornberg

Formidlar

70 04 75 81 / 41 25 60 64
ida.kornberg@nynorsk.no

•  Skule- og barnehagebesøk
•  Formidling til grupper
•  Utstillingar
•  Gruppebesøk
•  Arrangement

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Oddny Nupen Aarflot

Oddny Nupen Aarflot

Administrasjonssekretær

•  Frivillige ved Festspela

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Ingrid Vee Hagestuen

Ingrid Vee Hagestuen

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Aslaug Marit Øyehaug

Aslaug Marit Øyehaug

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Milan Ilic

Milan Ilic

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Anne Jorunn Garmo

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Julie Garmo

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

August Øyehaug Sellevold

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Matilde Rødhammer

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Forsking og samling

Forskings- og samlingsavdelinga forvaltar samlingane, driv forsking og dokumentasjonsarbeid og samarbeider med formidlingsavdelinga og kommunikasjon om formidling av nynorsk skriftkultur på ulike flater.

Bilete av Olav Øyehaug Opsvik

Olav Øyehaug Opsvik

Forskings- og samlingsleiar

70 04 75 79 / 97 13 01 53
olav.opsvik@nynorsk.no

•  Forskings- og samlingsformidling
•  Samlingsforvaltning og samlingspolitikk
•  Forskings- og utviklingsprosjekt
•  Samarbeid med språk- og litteraturmuseum

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Siri Beate Gjerde

Siri Beate Gjerde

Bibliotekar

•  Fag- og forskingsbiblioteket
•  Tilgang til museums-, foto- og arkivsamlingane i Aasentunet
•  Ivaretaking, registrering og digitalisering av samlingar
•  Førespurnader om inntak til samlingane

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Stein Arnorl Hevrøy

Stein Arnold Hevrøy

Konservator NMF

51 11 53 31 / 95 14 37 58
stein.arnold.hevroy@nynorsk.no

Master i filosofi (2007)
Konservator NMF (2019)
Forskarprofil

•  Forsking, samling og utstilling, Haugesenteret
•  Nettverk for poetisk tenkjing
•  Samlingane ved Haugesenteret
•  Lyrikkfagleg innhald, Ulvik poesifestival

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Bilete av Fredrik Hope

Fredrik Hope

Konservator

Master i nynorsk skriftkultur (2022)
Forskarprofil

•  Minneintervju, samling og samtidsdokumentasjon
•  Utstillingar, jubileum og markeringar
• Forsking, mellom anna forskingsprosjektet «Protestantisk etikk og kapitalistisk ånd? Næringslivshistorie frå Møre og Romsdal»

 

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Stine Stennes Hovdenakk.

Stine Stennes Hovdenakk

Konservator

Master i historie

•  Store norske leksikon
•  Arkiv
•  Forsking

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bileta av Stina Aasen Lødemel

Stina Aasen Lødemel

Spesialrådgivar

70 04 75 95 / 93 67 15 11
stina.aasen.lodemel@nynorsk.no

Masterstudent i nynorsk skriftkultur
Forskarprofil

•  Store norske leksikon
•  Statistikk og dokumentasjon nynorsk skriftkultur
•  Rutinar og prosedyrar, samling og arkiv
•  Masteroppgåve om …
•  Forskingsprosjektet «Protestantisk etikk og kapitalistisk ånd? Næringslivshistorie frå Møre og Romsdal»

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Anne Natvig

Konservator (permisjon)

anne.natvig@nynorsk.no

•  Forsking
•  Samling

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

BIlete av Øystein Hide

Øystein Hide

Konservator (engasjement)

Ph.d.-kandidat i nynorsk skriftkultur
Forskarprofil

•  Forsking
•  Samling

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Bilete av Narve Fulsås

Narve Fulsås

Forskar II (engasjement)

Professor i historie
Forskarprofil

•  Tarjei Vesaas
•  Bokhistorie

Kontorstad: Universitetet i Tromsø, Noregs arktiske universitet