Kontakt oss

Generell informasjon

Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur 
Indrehovdevegen 176, 6160 Hovdebygda 

Sentralbord: 70 04 75 70
(måndag–fredag: 09.00–15.00)

post@nynorsk.no

Fakturaadresse
EHF 976 013 263
faktura@nynorsk.no


Kontonummer
3991.40.21530

Aasentunet, Ørsta  
Indrehovdevegen 176, 6160 Hovdebygda  
Praktisk info om besøk ved Aasentunet

Haugesenteret, Ulvik  
Promenaden 7, 5730 Ulvik  
Praktisk info om besøk ved Haugesenteret

Vinjesenteret, Vinje  
Vinjevegen 1441, 3890 Vinje  
Praktisk info om besøk ved Vinjesenteret

Presse

Omvisingar for grupper, skular eller barnehagar

Aasentunet i Ørsta
ida.kornberg@nynorsk.no  

Vinjesenteret i Vinje

ingebjorg.nestestog.edland@nynorsk.no

Haugesenteret i Ulvik
heidi.lund.berg@nynorsk.no

Utleige av Aasentunet 

Arrangement og turnear utanom arenaene våre 

Den kulturelle skulesekken   

Vandreutstillingar 

Nettbutikk og marknadsføring   

Arkiv, bibliotek og museumssamlingar 

Våre avdelingar og seksjonar

Våre avdelingar og seksjonar

Direktør 

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Avdeling for fellesfunksjonar 

Fellesfunksjonane forvaltar økonomi, administrasjon, drift, kommunikasjon og digital formidling. Dette inkluderer koordinering av butikkdrift, nettsider og sosiale medium og ansvaret for bygg og eigedom i Aasentunet.

Kontorstader: Vinjesenteret og Aasentunet

Avdeling for formidling

Formidlingsavdelinga arbeider med formidling på turné, med vandreutstillingar og ved arenaene og festivalane våre (Haugesenteret og Poesifestivalen i Ulvik, Vinjesenteret og Litteraturdagane i Vinje og Aasentunet og Festspela i Ørsta og Volda). Avdelinga koordinerer også internasjonalt samarbeid, arbeidet med Den kulturelle skulesekken og samarbeid med folkebibliotek.

Kontorstader: Haugesenteret, Vinjesenteret, Vinje og Aasentunet 

Avdeling for forsking og samling

Forskings- og samlingsavdelinga forvaltar samlingane, driv forsking og dokumentasjonsarbeid og samarbeider med formidlingsavdelinga og kommunikasjon om formidling av nynorsk skriftkultur på ulike flater.

Kontorstader: Haugesenteret, Vinjesenteret og Aasentunet 

Bilete av Olav Øyehaug Opsvik

Olav Øyehaug Opsvik

Direktør

• Strategi, utvikling og leiing
• Forsking, samling og utstilling
• Politikkutvikling og politisk påverknad
• Styret og rådet i Nynorsk kultursentrum
• Nynorsk forum
• Samarbeid og samarbeidsprosjekt

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Fellesfunksjonar

Avdelinga forvaltar fellestenester på vegner av heile organisasjonen og på tvers av avdelingar. Avdelinga har to seksjonar: administrasjon og drift og kommunikasjon og digital formidling. Den siste seksjonen har også ansvar for overordna butikkdrift og vareinnkjøp.

Økonomi, administrasjon og drift

Bilete av Gaute Øvereng

Gaute Øvereng

Administrasjonssjef

•  Økonomi, budsjettering, rapportering, søknader
•  Personalforvaltning, forsikringar, løn, pensjon, HMS
•  IT-drift, telefoni
•  Klima- og miljøtiltak i organisasjonen
•  Ledige stillingar 

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Oddny Nupen Aarflot

Oddny Nupen Aarflot

Administrasjonssekretær

•  Post, internarkiv og journalføring
•  Reiser og avtalar, utøvarar
•  Praktisk arbeid for styret og rådet
•  Frivillige ved Festspela
•  Personalforvaltning

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Sigbjørn Mork

Sigbjørn Mork

Driftsansvarleg

• Byggteknisk drift, Aasentunet
• Vedlikehald og drift, kulturhistoriske bygningar
• Praktisk tilrettelegging, arrangement og utleige
•  IKT-drift

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Mellombels illustrasjon for portrett

Janne Driveklepp Semb

Økonimisekretær

•  Fakturahandtering

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Kommunikasjon og digital formidling

Seksjonen har ansvar for ekstern kommunikasjon, marknadsføring, butikkdrift, språkrøkt og digitalformidling. Seksjonen har tilsette i Ørsta og Vinje.

Bilete av Maria Fet

Maria Fet

Kommunikasjonsrådgivar

98 02 19 48
maria.fet@nynorsk.no

•  Pressekontakt
•  Annonsering og marknadsføring av arenaer, arrangement og stiftinga
•  Innhald på nettsider og sosiale medium
•  Kommunikasjon
•  Merkevarearbeid

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Anders Kalvatn

Anders Kalvatn

Salsansvarleg

•  Vareinnkjøp og lager for museumsbutikkane
•  Teknisk drift for nettstad
•  Nettbutikk
•  Produktutvikling
•  Annonsering

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Mari Tveiti

Mari Tveiti

Digitalformidlar

•  Innhald på nettsider og sosiale medium
•  Digitalt innhald til utstillingar
•  D
igital formidling av samlingar og forsking 

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Formidling

Formidlingsavdelinga arbeider med formidling på turné, med vandreutstillingar og ved arenaene og festivalane våre (Haugesenteret og Poesifestivalen i Ulvik, Vinjesenteret og Litteraturdagane i Vinje og Aasentunet og Festspela i Ørsta og Volda). Avdelinga koordinerer også internasjonalt samarbeid, arbeidet med Den kulturelle skulesekken og samarbeid med folkebibliotek.

Vi er delt i
•  Nasjonale funksjonar
•  Haugesenteret og Poesifestivalen
•  Vinjesenteret og Litteraturdagan
•  Aasentunet og Festspela

Nasjonal formidling

Bilete av Tone Slenes

Tone Slenes

Formidlingsleiar

•  Leiing, utvikling, strategi og prosjekt
•  Den kulturelle skulesekken
•  International network of language museums
•  EØS-prosjekt i Latvia
•  LeseDIGG

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Mellombels illustrasjon for portrett

Kim Åge Furuhaug

Produsent

•  Litteraturhus i Møre og Romsdal
•  Turnear til folkebibliotek
•  Nynorske pilotbibliotek

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Drifa Gudmundsdottir

Drifa Gudmundsdottir

Barne- og ungdomsformidlar

•  Den kulturelle skulesekken
•  Lurivar.no (innhald)
•  Turnear og innhald for barn og ungdom
•  Vandreutstillingar for barn og ungdom

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Bilete av Kristin Person

Kristin Person

Utstillingsansvarleg

•  Vandreutstillingar, administrasjon, bestilling, turnear
•  Utvikling av nye vandreutstillingar
•  Hovudverneombod

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Bilete av Anja Haugland Svingen

Anja Haugland Svingen

Formidlar

•  Turnear og arrangement

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Haugesenteret og Poesifestivalen i Ulvik

Bilete av Jorid Lekve Eide

Jorid Lekve Eide

Arenaleiar

•  Leiing, utvikling, strategi og prosjekt
•  Program, Poesifestivalen
•  Sponsorar og gåver
•  Samarbeid med Olav H. Hauge-stiftinga
•  Samarbeid med Venelaget Olav H. Hauge
•  Cittaslow Ulvik

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Mellombels illustrasjon for portrett

Heidi Lund Berg

Vertskaps- og programansvarleg

•  Butikken, Haugesenteret
•  Gruppebestillingar, Haugesenteret
•  Billettar, Haugesenteret og Poesifestivalen
•  Arrangement, Haugesenteret
•  Program, Poesifestivalen
•  Frivillige, Poesifestivalen

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Bilete av Anja Haugland Svingen

Anja Haugland Svingen

Formidlar

•  Skule- og barnehagebesøk
•  Formidling til grupper
•  Utstillingar

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Bilete av Ivar Bu Larsen

Ivar Bu Larssen

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Bilete av Mari Li Hjartnes

Mari Li Hjartnes

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Mellombels illustrasjon for portrett

Gard V. Netland

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Vinjesenteret og Litteraturdagane

Yngve Knausgård

Arenaleiar

•  Leiing, utvikling, strategi og prosjekt
•  Program, Litteraturdagane
•  Sponsorar og gåver
•  Tilbodet ved Vinjesenteret
•  Tilbodet ved Vinjestoga
•  Samarbeid med Vener av Vinjesenteret

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Bilete av Ingebjørg Nestestog Edland

Ingebjørg Nestestog Edland

Vertskaps- og programansvarleg

•  Butikk og kaffitilbod, Vinjesenteret
•  Gruppebestillingar, Vinjesenteret
•  Billettar, Vinjesenteret og Litteraturdagane
•  Arrangement, Vinjesenteret

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Bilete av Kristin Person

Kristin Person

Utstillingsansvarleg

•  Skule- og barnehagebesøk
•  Formidling til grupper
•  Utstillingar

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Bilete av Vigdis Kaasa

Vigdis Kaasa

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Mellombels illustrasjon for portrett

Nora Nessæther

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Bilete av Åsne Vesaas

Åsne Vesaas

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Vinjesenteret, Vinje

Aasentunet og Festspela i Ørsta

Bilete av Tone Slenes

Tone Slenes

Arenaleiar

•  Leiing, utvikling, strategi og prosjekt
•  Program, Festspela
•  Sponsorar og gåver
•  Tilbodet ved Aasentunet

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Mellombels illustrasjon for portrett

Kim Åge Furuhaug

Produsent

•  Kulturprogram Aasentunet
•  Program Festspela

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Oddny Nupen Aarflot

Oddny Nupen Aarflot

Administrasjonssekretær

•  Frivillige ved Festspela

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Ingrid Vee Haugestuen

Ingrid Vee Hagestuen

Museumsvert

•  Butikk og resepsjon
•  Utleige
•  Drift av kafétilbod

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Ida Karin Aarflot Kornberg

Ida Karin Aarflot Kornberg

Formidlar

•  Skule- og barnehagebesøk
•  Formidling til grupper
•  Utstillingar
•  Gruppebesøk
•  Arrangement

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Mellombels illustrasjon for portrett

Kjersti Perjord Vartdal

Vertskapsansvarleg

•  Butikk og resepsjon
•  Utleige
•  Drift av kafétilbod

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Mellombels illustrasjon for portrett

Maren Leikanger Løken (permisjon)

Vertskapsansvarleg

•  Butikk og resepsjon
•  Utleige
•  Drift av kafétilbod

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Aslaug Marit Øyehaug

Aslaug Marit Øyehaug

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Milan Ilic

Milan Ilic

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Mellombels illustrasjon for portrett

August Øyehaug Sellevold

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Mellombels illustrasjon for portrett

Anne Jorunn Garmo

Museumsvert

•  Omvisingar
•  Butikk og resepsjon

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Forsking og samling

Forskings- og samlingsavdelinga forvaltar samlingane, driv forsking og dokumentasjonsarbeid og samarbeider med formidlingsavdelinga og kommunikasjon om formidling av nynorsk skriftkultur på ulike flater.

Bilete av Stina Aasen Lødemel

Stina Aasen Lødemel

Spesialrådgivar

93 67 15 11
stina.aasen.lodemel@nynorsk.no

Masterstudent i nynorsk skriftkultur
Forskarprofil

•  Store norske leksikon
•  Statistikk og dokumentasjon nynorsk skriftkultur
•  Rutinar og prosedyrar, samling og arkiv
•  Masteroppgåve om Ivar Aasens boksamling
•  Forskingsprosjektet «Protestantisk etikk og kapitalistisk ånd? Næringslivshistorie frå Møre og Romsdal»

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Mellombels illustrasjon for portrett

Siri Beate Gjerde

Bibliotekar

•  Fag- og forskingsbiblioteket
•  Tilgang til museums-, foto- og arkivsamlingane i Aasentunet
•  Ivaretaking, registrering og digitalisering av samlingar
•  Førespurnader om inntak til samlingane

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Stein Arnold Hevrøy

Stein Arnold Hevrøy

Konservator NMF

Master i filosofi (2007)
Konservator NMF (2019)
Forskarprofil

•  Forsking
•  Forskingsnettverk for poetisk tenkjing
•  Samlingane ved Haugesenteret
•  Lyrikkfagleg innhald, Ulvik poesifestival

Kontorstad: Haugesenteret, Ulvik

Bilete av Fredrik Hope

Fredrik Hope

Konservator

Master i nynorsk skriftkultur
Forskarprofil

•  Minneintervju, samling og samtidsdokumentasjon
•  Utstillingar, jubileum og markeringar

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Stine Stennes Hovdenakk

Stine Stennes Hovdenakk

Konservator

Master i historie
Forskarprofil

•  Store norske leksikon
•  Arkiv
•  Forsking

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Mellombels illustrasjon for portrett

Narve Fulsås

Forskar II (engasjement)

Professor i historie
Forskarprofil

•  Tarjei Vesaas
•  Bokhistorie

Kontorstad: Universitetet i Tromsø, Noregs arktiske universitet

Bilete av Anne Natvig

Anne Natvig

Konservator

99 61 87 04
anne.natvig@nynorsk.no

Doktorgrad i journalistikk
Master i Peace and Conflict Transformation
Forskarprofil

•  Forsking
•  Samling

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta

Bilete av Olav Øyehaug Opsvik

Olav Øyehaug Opsvik

Direktør

70 04 75 79 / 97 13 01 53
olav.opsvik@nynorsk.no

•  Forskings- og samlingsformidling
•  Samlingsforvaltning og samlingspolitikk
•  Forskings- og utviklingsprosjekt
•  Samarbeid med språk- og litteraturmuseum

Kontorstad: Aasentunet, Ørsta