For bibliotek

Nynorsk kultursentrum samarbeider gjerne med folkebibliotek, fylkesbibliotek, skulebibliotek og fag- og forskingsbibliotek om å formidle nynorsk skriftkultur til barn, unge og vaksne. Kontakt oss gjerne om samarbeid på post@nynorsk.no  

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre