Arrangement Aasentunet

Oversikt over arrangement i regi av Aasentunet, inkludert arrangement i samband med Festspela. Sjå Opningstider og prisar for informasjon om billettar til utstillinga.

Ingen arrangement

12. mai
kl. 14.00
AASENTUNET

I denne programposten møter skribent og forfattar Jarl Wåge Line Førre Grønstad frå Skeivt arkiv i ein samtale om det å vere skeiv i by og bygd. Korleis var det å vere homofil i by og distriktsNoreg på 80-talet og korleis er det i dag?

Les meir om arrangementet

FESTSPELA 2023

Onsdag 7. juni

7. juni
kl. 22.00
PEISESTOVA, MØRE FOLKEHØGSKULE

EG HAR ORD er ein humoristisk og musikalsk dokumentarfilm om ord – lyden av ord, meininga av ord, og alt som skjer mellom dette. Gjennom ei personleg forteljing om tilhøyrsle og sakn, undersøkjer regissør og rappartist Runar Gudnason språket sine løyndommar.

Les meir om arrangementet

Torsdag 8. juni

8. juni
kl. 8.00
IVAR AASEN-STATUEN, ØRSTA

Start dagen på ein annleis måte, og få med deg ein kort tale om den unge Ivar Aasen og arbeidet med norske ordbøker.

Les meir om arrangementet

8. juni
kl. 11.30-16.00
HØGSKULEN I VOLDA

Ein av dei første store overgangane i liva til borna våre er steget dei tek frå å vere eit barnehagebarn til å vere elev i eit klasserom. Kva skjer med språket til barna i møte med denne nye kvardagen, og korleis møter me desse språkbrukarane på best mogleg måte?

Fagdagen er gratis.

Les meir om arrangementet

8. juni
kl. 13.00
FJORDSYN, VOLDA

Kari Stai les og fortel frå boka Jakob og Neikob og tidsmaskinen på Fjordsyn i  Volda.

Les meir om arrangementet

8. juni
kl. 16.30
KUNSTHUSET I ØRSTA

Årets festspelkunstnar er Ingebjørg Støyva, som under Festspela stiller ut figurative måleri i Kunsthuset i Ørsta. Utstillinga opnar torsdag 8. juni, og vil hengje til 1. juli.

Les meir om arrangementet

8. juni
kl. 18.00
SALEN, AASENTUNET

Kva har ein musikar og barnebokforfattar til felles? 
Runar Gudnason og Kari Stai møtast på scena i Aasentunet for ein samtale om dei kreative prosessane som inngår i skapinga av tekst, nye forteljingar og kreative figurar – og kvifor dei trur på dei naive/barnslege og grenselause ideane.

Les meir om arrangementet

8. juni
kl. 20.00
SALEN, AASENTUNET

Erlend Apneseth Trio og Erlend Nødtvedt går i lag om ein musikalsk-poetisk konsert som heidrar Olav H. Hauge sine dikt. Med trioen sin sjangerutfordrande folkemusikk, avspeling av Hauge sine eigne høgtlesingar og Nødtvedt sin kreative vri på poesien, blir konserten ei oppleving av dei sjeldne.

Les meir om arrangementet

8. juni
kl. 23.00
PEISESTOVA, MØRE FOLKEHØGSKULE

Både Erlend O. Nødtvedt og Anna Kleiva har produsert tingingsverk for Nynorsk kultursentrum. Dei vil snakke med forsking og samlingsleiar Olav Øyehaug Opsvik om kva for uttrykksformer utanfor litteraturen som inspirerer dei til å skrive.

Les meir om arrangementet

Fredag 9. juni

9. juni
kl. 10.00
VOLDA SAMFUNNSHUS

Har ungdom i dag eit bevisst forhold til kva språk dei les? Har det noko å seie om ei bok vert lesen på originalspråket eller om den er omsett til lesaren sitt eige språk? I denne panelsamtalen vil ungdommar fortelje om deira forhold til språk og litteratur i ei stadig meir globalisert bokverd.

Les meir om arrangementet

9. juni
kl. 10.45
VOLDA SAMFUNNSHUS

Lydvandring Volda er ei utandørs kulturoppleving der du tek beina fatt. Den tek deg med på ei lydguida vandring i Volda, med historier og opplevingar undervegs. 

Alt du treng er ein mobiltelefon og hovudtelefonar.

Les meir om arrangementet

9. juni
kl. 11.30
SALEN, AASENTUNET

Kvart år presenterer Festspela Ivar Aasen-minneforedraget. Her kan publikum få nye tankar og perspektiv kring ulike spørsmål om tilhøva for nynorsk i dag. Årets seminar er ved direktør i Språkrådet, Åse Wetås. Wetås vil fortelje om om verdien av språk for barn, i tillegg til å trekkje inn det fremste av forsking og nyhende om nynorsk skriftkultur.

Les meir om arrangementet

9. juni
kl. 12.00-13.00, dørene opnar 11.30
VOLDA FOLKEBIBLIOTEK

Festsprell-merke

Forfattar Markus Lantto kjem på besøk til biblioteket for å lese og fortelje frå boka Kåre og Marimba hjelper til.

Arrangementet er gratis og passar for barn i alderen 3-6 år.

Les meir om arrangementet

9. juni
kl. 12.30
BAKK-OLA-MARKA, ØRSTA

Kari Stai les og fortel frå boka Jakob og Neikob og tidsmaskinen for inviterte barnehagar og besøkjande på Aktivitetssenteret Bakk-Ola-marka i Ørsta.

Les meir om arrangementet

9. juni
kl. 13.00
SALEN, AASENTUNET

Bli nærare kjend med årets vinnar av nynorskprisen for journalistar! Speljournalist Øystein Furevik i gamer.no kjem til Aasentunet for å bli tildelt prisen, som vert overrekt av juryleiar Solveig Barstad. Vi får høyre meir om jobben som ligg bak og kva reaksjonar som kan møte ein nynorskbrukande journalist i denne mediesjangeren.

Les meir om arrangementet

9. juni
kl. 14.30
SALEN, AASENTUNET

Framtida Junior intervjuar Kristine Magnesen og Jakob Haugset om korleis snakke om vanskelege tema med barn og unge. 

Les meir om arrangementet

9. juni
kl. 15.30
UTSTILLINGA, AASENTUNET

Festsprell-merke

Sigmund Løvåsen les frå den heilt ferske biletboka si Tusen elgar i garasjen (2023). Boka er illustrert av Hilde Hodnefjeld.

Les meir om arrangementet

9. juni
kl. 16.30
SALEN, AASENTUNET

Korleis arbeider ein barnebokforfattar? Korleis finn ein ut kva som treff målgruppa når ein sjølv er blitt vaksen? Forfattar Kari Stai møter kollega Maria Parr i ein samtale om det å skrive for barn. Samtalen er leia av Ragnfrid Trohaug.  

Les meir om arrangementet

9. juni
kl. 18.00
SALEN, AASENTUNET

Samtale med studentar ved Samlaget og Minotenks Forfattarskule – for skrivande med minoritetserfaring. 
Olaug Nilssen leier samtalen.
 

Les meir om arrangementet

9. juni
kl. 20.00
STØDT, ØRSTA

Agnes Ravatn og Ruth Lillegraven har noko til felles: Dei har begge flytta heim. Agnes har flytta heim til Sveio, og Ruth har flytta tilbake til Granvin. Korleis blir det å skrive og skape derifrå?

Les meir om arrangementet

9. juni
kl. 23.00
PEISESTOVA, MØRE FOLKEHØGSKULE

Arild er glad i progrock og svartmetall, August er glad i hiphop, og båe to elskar sjølvsagt Ivar Medaas. Med utgangspunkt i godbitar frå platesamlingane sine skal dei to lose publikum gjennom ein kveld med artige anekdotar og varierte kviss-spørsmål. Det vert truleg akkurat passe vanskeleg, og akkurat passe gøy.

Les meir om arrangementet

Laurdag 10. juni

10. juni
kl. 10.00
GÅGATA, ØRSTA

Festsprell-merke

Festspelfrukost og Festsprell i Ørsta!

Les meir om arrangementet

10. juni
kl. 10.30
FRU SVENDSEN, ØRSTA

Festsprell-merke

I biletboka Ylva og villgeitene skriv Hilde Myklebust om å vere modig når nokon treng hjelp, men også om å bry seg om alt levande som finst i naturen ikring oss. Hilde les og fortel frå boka. Etterpå får ho besøk av sjølvaste Lurivar, som gjerne vil synge ein song eller to.

Les meir om arrangementet

10. juni
kl. 11.00
HOVUDTELTET, VOLDAMARKNADEN

Festsprell-merke

Nynorsk kultursentrum og Nynorsksenteret har produsert den nye venskapssongen “Kom som du er”, som mane barn kjenner frå skulen. Bli med på minikonsert!

Arrangementet er gratis, er ein del av Festspela og opnar Kyst- og marknadsdagen i Volda. Festspela deler også ut bollar og rebus til barna. 

Les meir om arrangementet

10. juni
kl. 13.00
ROMEDALEN, ØRSTA

Forfattar Anna Kleiva og musikar Vilde Tuv skal ha urframsyning av Tingingsverket til Festspela 2023. Verket blir framført utandørs, ved sætra inst i Romedalen. Det er mogleg å ta seg heilt fram med bil eller ta det som ein fottur. Arrangementet passar for folk i alle aldrar. Opplev noko heilt unikt i vill natur!

Les meir om arrangementet

10. juni
kl. 14.00
UTSTILLINGA, AASENTUNET

Brynjulf Jung Tjønn les frå boka Kvit, norsk mann (2022), ei samling vonde og kloke dikt om norsk oppvekst og norsk rasisme.  

Les meir om arrangementet

10. juni
kl. 14.30
SALEN, AASENTUNET

Korleis skrive historia til nokon som ikkje kan skrive ho sjølv? Forfattarane Olaug Nilssen og Erlend Skjetne har på ulike vis stått overfor denne problemstillinga i forfattarskapa sine. I denne samtalen vil dei drøfte kva det vil seie for dei å skrive på vegner av barnet.

Les meir om arrangementet

10. juni
kl. 15.45
SALEN, AASENTUNET

Illustrerte barne- og ungdomsbøker har hatt eit stor oppsving dei siste åra. Illustrasjonar kan bidra med å utdjupe og leggje til perspektiv i ein litterær tekst. Men i kor stor grad skaper illustrasjonane ei forteljing? Tradisjonelt sett er teksta i førarsetet og bileta følgjer teksta, men er vi inne i eit skifte? Og korleis jobbar forfattarar som illustrerer eigen tekst?

Les meir om arrangementet

10. juni
kl. 17.00
SALEN, AASENTUNET

Forfattarsamtale med festspeldiktar Kari Stai. Samtalen er leia av Brynjulf Jung Tjønn. 

Les meir om arrangementet

10. juni
kl. 18.00
UTSTILLINGA, AASENTUNET

Olaug Nilssen les frå boka Yt etter evne, få etter behov (2020).

Les meir om arrangementet

10. juni
kl. 18.30
UTSTILLINGA, AASENTUNET

Studentar frå Samlaget og Minotenks forfattarskule for skrivande med minoritetserfaring les frå eigne tekstar.

Les meir om arrangementet

10. juni
kl. 20.00
UTEAMFIET, AASENTUNET

Nynorsk kultursentrum ønskjer velkomen til ei spesiell stund i flotte omgjevnadar i Uteamfiet i Aasentunet med ein av Noregs viktigaste artistai løpet av snart 50 år. 

Les meir om arrangementet

10. juni
kl. 23.00
PEISESTOVA, MØRE FOLKEHØGSKULE

På Målbar laurdagskvelden vil Erlend Skjetne fortelje om korleis og kvifor han gav stemme til tenåringar på flyktningmottak. Mohammad Noman Rasully samtalar med Erlend Skjetne og Guro Kristin Gjøsdal frå Nynorsksenteret om korleis han som NATO-flyktning frå Afghanistan har opplevd møtet med Noreg.

Les meir om arrangementet

Søndag 11. juni

11. juni
kl. 11.00
UTEAMFIET, AASENTUNET

Festspelgudsteneste

Meir informasjon kjem.

11. juni
kl. 13.00
SALEN, AASENTUNET

Festsprell-merke

Kari Stai sine bøker er populære blant både barn og vaksne. I dette familiearrangementet skal ei gruppe ivrige lesarar frå tredje klasse på Øyra skule intervjue festspelforfattaren på scena i Aasentunet.

Les meir om arrangementet

11. juni
kl. 14.15
UTEAMFIET, AASENTUNET

Festsprell-merke

Forfattar Olaug Nilssen held den tradisjonsrike stemnetalen for både vaksne og barn. Sigrid Moldestad & Regndråpeorkesteret leverer eit leikande eventyr i konsertform.

Les meir om arrangementet

8. juni–11. juni

Festspelpass

Møt aktuelle forfattarar. Nyt konsertar ute i amfiet. Opplev teater, litteratur, musikk og kunst i Ørsta og Volda. Et god mat. Møt trivelege folk. Ver velkomne til Festspela! Passet kostar kr 1900.

Skulearrangement

6. juni–9. juni
SKULAR I ØRSTA OG VOLDA

Festsprell-merke

Forfattarbesøk med Sunniva Berg, Ingunn Røyset og Kari Stai.

Les meir om arrangementet

7. juni
kl. 11.00
ØRSTA FOLKEBIBLIOTEK

Festsprell-merke

Nynorsk kultursentrum, Ørsta mållag og Ørsta folkebibliotek inviterer til barnebokbadar-kurs for inviterte. Kurset er leia av Svein Olav Langåker. 

Les meir om arrangementet

8. juni
kl. 11.00
SALEN, AASENTUNET

Festsprell-merke

I år har vi gleda av å opne Festspela saman med inviterte skuleklasser i Aasentunet.

Les meir om arrangementet