Aktuelt

Illustrasjonsbilete høgtlesing for barn.

Joleverkstad, høgtlesing og jolesongar på Vinjesenteret

Laurdag 10. desember blir det jolestemning på Vinjesenteret og Vinjar gjennom heile ettermiddagen og kvelden. – På dagtid skal me ha joleverkstad, høgtlesing og jolesongar på Vinjesenteret. På kvelden blir det ein stemningsfull jolekonsert på Vinjar, fortel barne- og ungdomsformidlar Drifa Gudmundsdottir.

Les meir
Bilete av konservator Stine Stennes Hovdenakk og bibliotekar Siri Beate Gjerde i Nynorsk kultursentrum

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle bøkene. Forskar Stine Stennes Hovdenakk og bibliotekar Siri Beate Gjerde har funne ukjent informasjon om både Aasen og arbeidet hans. Dei 1 000 første bøkene er denne veka tilgjengeleg på digitaltmuseum.no.

Les meir
Bilete av representantar frå Nynorsk kultursentrum og Sparebanken Vest

100 000 i støtte til biletbokjubileum i 2023

Sparebanken Vest gav 1. november ei tidleg julegåve til nynorskungar på heile Vestlandet. Nynorsk kultursentrum får 100 000 kr til å feire 100 år med nynorske biletbøker for born saman med ungar frå Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord.

Les meir
Bilete av Per Magnus Finnanger Sandsmark og Svein Olav Langåker

Nynorskorganisasjonane forventar kulturløft

I nyare tid har inga tidlegare regjering lagt fram eit kulturbudsjett der nynorskdelen er under 2 prosent. – Me har von til at SV prioriterer å løfte nynorsktiltaka i budsjettforhandlingane, seier direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark i Nynorsk kultursentrum.

Les meir
Bilete av Per Magnus Finnanger Sandsmark og Synnøve Marie Sætre

Ber stortingskomité om å innfri nynorskløfte

Det er over 6 år sidan Stortinget bad Kunnskapsdepartementet om å sørgje for at nynorskelevar har rett til opplæring på eige språk gjennom heile grunnskulen. – Eg ber utdannings- og forskingskomiteen lytte til våre innspel og sørgje for handling, sa Per Magnus Finnanger Sandsmark i Nynorsk kultursentrum under budsjetthøyringa i Stortinget i dag.

Les meir
Illustrasjonsfoto av boka Høge brelle og bilete av forfattaren av boka Kjell Andreas Oddekalv

Lansering av Side Brok-bok på Stødt

Kjell Andreas Oddekalv frå Volda har doktorgrad i rap-flow og har skrive bok om det første Side Brok-albumet, Høge Brelle. På Stødt bar og scene i Ørsta sentrum blir boka feira med samtale og konsert.

Les meir