Kurs, møte, selskap eller konsert?

Lokala i Aasentunet høver godt for ulike typar arrangement. Vi tilpassar tilboda om utleige og ev. omvising til gruppestorleik, selskap eller møte.

Salen har 110 gode sitjeplassar i amfi. I tillegg er det plass til inntil 40 i trappene. Kafeen har normalt om lag 50 plassar fordelt på småbord, men her kan kapasiteten aukast vesentleg ved førehandstinga servering.

I tillegg til rein romutleige, har vi utarbeidd eigen meny i samarbeid med Osdals catering. Vi tilbyr sjølvsagt også omvisingar i utstillingane i nybygget og i gamletunet, gjerne som ein del av ein seminardag.

Leige av lokale i Aasentunet må tingast seinast ein månad i forkant av arrangementet.
Avbestilling mindre enn 14 dagar før arrangementet vert fakturert med 50% av leigekostnaden.
Vi gjer unnatak for gravferd og minnestund.

Kafeen

Kafeen har normalt omlag 50 plassar fordelt på småbord, men her kan kapasiteten aukast vesentleg ved førehandstinga servering.
Kapasitet:

  • Mottak (ståande): 120
  • Servering (sittande): 50

Salen (amfi)

Salen har 110 gode sitjeplassar i amfi. I tillegg er det plass til inntil 40 i trappene.
Kapasitet:
  • Sitteplassar (stolar): 110

Uteamfi

Uteamfi med tak over scene. Stemninsgfullt og perfekt for ein varm sommarkveld.
Kapasitet:
  • Sitteplassar (amfi): 300
  • Sitte-/ståplassar (utanfor amfi): 300+

Prisliste

Gjeld frå 31. januar 2023.

Leige av lokale i Aasentunet må tingast seinast ein månad i forkant av arrangementet.
Avbestilling mindre enn 14 dagar før arrangementet vert fakturert med 50% av leigekostnaden.
Vi gjer unnatak for gravferd og minnestund.

Prisane inkluderer bruk av teknisk utstyr.

Sjå prisar for ideelle lag og organisasjonar.

Leige av lokale
3 200 kr
2 500 kr
3 700 kr
Stor kanne med kaffi
240 kr
240 kr
Tilbod: Frukt og kaffi per deltakar/gjest
70 kr
70 kr
Arrangement i Salen med billettinntekter

Sjå opningstider.
Merk! For arrangement gjeld prisen + 10 % av brutto billettinntekter.
Ved ønskje om stemming av flygelet dekkjer leigetakar kostnadane for dette.

Prisliste ideelle lag og organisasjonar

Gjeld frå 31. januar 2023.

Leige av lokale i Aasentunet må tingast seinast ein månad i forkant av arrangementet.
Avbestilling mindre enn 14 dagar før arrangementet vert fakturert med 50% av leigekostnaden.
Vi gjer unnatak for gravferd og minnestund.

Prisane inkluderer bruk av teknisk utstyr.

Leige av lokale
2 500 kr
1 500 kr
3 000 kr
Stor kanne kaffi
240 kr
240 kr
Tilbod: Frukt og kaffi per deltakar/gjest
70 kr
70 kr
Arrangement i Salen med billettinntekter

Sjå opningstider.
Merk! For arrangement gjeld prisen + 10 % av brutto billettinntekter.
Ved ønskje om stemming av flygelet dekkjer leigetakar kostnadane for dette.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre