Nytt frå Haugesenteret

Vinnarar av sommarkonkurransen

Vinnarar av sommarkonkurransen er kåra I konkurransen kunne deltakarar løfta fram sitt favoritt dialektord og kva det tyder, skriva eit sommardikt, eller eit dikt inspirert av Hauge.

Les meir
Illustrasjonsbilete til Bornas natursti

Bornas natursti 2023

Bli med på Bornas natursti! Årets natursti består av sju postar kringom i Ulvik. Kvar post inneheld éin bokstav og eitt turtips, boktips eller anna innhald.

Les meir

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre