Arrangement Aasentunet

Oversikt over arrangement i regi av Aasentunet, inkludert arrangement i samband med Festspela. Sjå Opningstider og prisar for informasjon om billettar til utstillinga.

Om de skal bestille billettar med følgjekort, ta kontakt på post@nynorsk.no eller telefon 70 04 75 70.

Fredag
30. august
kl. 15.00
Salen, AASENTUNET

Vi markerer at det er 100 år sidan Sverre Fehn vart fødd med ein fagdag om arkitekturen hans. Det vert innlegg frå arkitekt og professor Per Olaf Fjeld som har skreve fleire bøker om Fehn. Arkitekt Henrik Hille, som arbeidde med Fehn under bygginga av Aasentunet, vil fortelje om dette. I tillegg vert det panelsamtale med tilsette frå fleire museum teikna av Fehn. 

Les meir om arrangementet

Laurdag
31. august
kl. 11.00
AASENTUNET

Vi inviterer barna til å utforske arkitekturen til Sverre Fehn. Det vert Minecraftbyggjekonkurranse i lag med Volda E-sport, arkitekturvandring og omvisingar, byggeleik og ny utstilling inne. Kafeen er open med suppe og bakverk.

Les meir om arrangementet

Søndag
1. september
kl. 11.00
AASENTUNET

Vi markerer at det er 100 år sidan Sverre Fehn vart fødd med arkitekturhelg for barna. Denne søndagen kan du lære å bygge ein arkitektmodell, få hjelp frå kunststudentar til å teikne Aasentunet og være med på arkitekturvandring. I tillegg er det utstillingar og god mat i kafeen.

Les meir om arrangementet