200 000 kr til nynorsk på festivalar og turnear

Bilete av direktør i Nynorsk kultursentrum Per MAgnus Finnanger Sandsmark
Direktør i Nynrosk kultursentrum Per Magnus Finnanger Samdsmark.
Nynorsk kultursentrum får i overkant av 200 000 kr frå Kulturdepartementet.

– Dette gir oss høve til å formidle nynorsk på turnear med utstillingar og arrangement i heile landet, i tillegg til festivalane våre, seier direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark i Nynorsk kultursentrum.

Regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre delte 21. januar 2021 ut gåveforsterkingsmidlar. Dette er midlar Nynorsk kultursentrum får fordi Fritt Ord, Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Sparebankstiftinga Hardanger og Sparebanken Vest har gitt rause bidrag til stiftinga i 2020.

– Vi er glade for at vi har gode samarbeidspartnarar, både nasjonalt og lokalt, som bidreg til meir språk, kultur og kunnskap til heile landet, seier Sandsmark.

I 2021 skal Nynorsk kultursentrum arrangere Poesifestivalen i Ulvik, Litteraturdagane i Vinje og Festspela i Ørsta og Volda. I tillegg sender stiftinga ut nye utstillingar om dialekt og bibelspråk, og arrangement for både barn og vaksne, på turné til kommunar i heile landet.