Forfattarane les: Opplesingar ved Forfattarskulen. Leia av Therese Tungen

8. juni, kl. 15.30, Utstillinga, Aasentunet

foto av Therese Tungen
Therese Tungen Foto: Tine Poppe / Aschehoug

Elevane ved Samlagets forfattarskule for skrivande med minoritetserfaring deler sjølvskrivne tekstar. Opplesingane er leia av Therese Tungen.

Forfattarskulen er eit samarbeid mellom Det Norske Samlaget og Minotenk. Målsettinga er å skape eit større litterært mangfald og å motivere fleire til å delta i den offentlege samtalen.

Type:
Festspela

Tid:
8. juni, kl. 15.30

Stad:
Utstillinga, Aasentunet