NORLA ved Oliver Møystad i samtale med Knut Ødegård om omsetjing frå og til nynorsk

7. juni, kl. 14.15, Utstillinga, Aasentunet

Knut Ødegård er den mest omsette nolevande norske poeten, med diktbøker som er omsette til 42 språk.  

Oliver Møystad er seniorrådgjevar i NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet. Ei viktig oppgåve for NORLA er å lyfte fram norsk litteratur i utlandet gjennom ulike tiltak og tilskotsordningar, og formidle kontakt med omsetjarar og forlag internasjonalt.  

I denne samtalen går Møystad og Ødegård inn i arbeidet med omsetjing av Ødegård og andre sine tekstar til og frå nynorsk, og samtalar om nynorsk litteratur sin plass internasjonalt.

Type:
Festspela

Tid:
7. juni, kl. 14.15

Stad:
Utstillinga, Aasentunet