Adventskalender 2021

19. desember

Egil Olsen — prikk

prikk
(egil olsen)

eg er ein prikk av ein gut
i denne prikken av ein by
her på denne prikken vi kal lar jorda
i dette gud veit kor store eller vesle universet

det er galskap
utruleg
det verkar kanskje som ein klisje
men det er ekte

du er ein prikk av ei jente
ein prikk med former
kva har eg gjor for å fortene
den vakraste prikken i heile universet

det er galskap
utruleg
det verkar kanskje som ein klisje
men det er ekte

prikk

© Egil Olsen

Bilete av Egil Olsen

Egil Olsen, musikar, songskrivar og songar. Musikken hans er ofte melankolsk, men formidla med humor.

Les meir på:

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre