Adventskalender 2021

2. desember

Jon Fosse – Ars poetica

© Jon Fosse

Diktaren Jon Fosse (1959) har skrive denne sonetten. Sonetten har aldri vore publisert før. Ingen har lese han frå ein scene, i ei bok, eit magasin eller på nettet.

Jon Fosse skriv sjeldan om noko, så det han skriv må helst gi seg sjølv. Kanskje kan dette diktet seie noko om denne situasjonen landet og verda er i no? Det veit ikkje diktaren, men kanskje opplever du den meininga eller noko heilt anna idet du les det.

Les meir på: